6-VS-3—28.-Y-SOAN

Em Y Soan, lớp 6, là con thứ 7 trong gia đình có 9 anh chị em. Nhà đông con như thế, nên rất thiếu ăn, thiếu mặc. Bố em hay đau ốm, nhà không có đất đai để canh tác, nên không có nguồn thu nhập gì để nuôi các con. Cả nhà sống trong thiếu thốn mọi mặt. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.