7-VS-4—32–Y-Si-Dong

Em Y Si Dong, lớp 7. Mẹ em lầm lỡ rồi sinh ra em, nên một mình cô làm nông, không đủ kiếm sống, phải xin cho em đến ở với các Sơ. Mong em có được mái ấm và được chăm sóc tốt hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.