7-VS-4—33–Y-Tuyến

Y Tuyến. Em là con thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Các em mồ côi cha từ sớm. Một mình mẹ vất vả làm nông cũng không đủ tiền cho con cái ăn mặc, và càng không thể lo cho cháu nào đi học. Vì thế, mẹ em xin cho em được vào ở với các Sơ để em được học tập tốt hơn. Hy vọng mai này có thể tự lập và có ích cho Giáo Hội và Xã Hội. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.