7-VS-4—34–Y-Phin

Y Phin, lớp 7, là con thứ 4 trong gia đình có 8 anh chị em. Nhà đông con quá, nên bố mẹ em với nghề làm nông, không đủ kiếm ăn cho cả nhà. Vì vậy, bố mẹ em xin gởi em đến ở với các Sơ để mong em được đi học, được chăm sóc tốt hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.