7-VS-4—35–A-Cao

A Cao, lớp 7, là con thứ 4 trong gia đình 6 người con. Các em mồ côi cha từ sớm. Một mình mẹ không sao chăm sóc và kiếm sống nuôi được 6 người con, nên nhiều cháu không được đi học. Mẹ em xin các Sơ nhận em Cao vào nhà Nội Trú để mong em được cơ hội đến trường như các bạn cùng tuổi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.