NEW 7-VS-4—44–Y-Bên

Y Bên, lớp 10. Em là con cả trong gia đình có 4 người con. Tiếc là mẹ em lầm lỡ, nên em không biết bố là ai. Mẹ thất nghiệp, không đi làm, gia đình lúc nào cũng thiếu thốn. Từ nhỏ, vì muốn đi học, em phải tự kiếm tiền mua sách vở cho mình. Các Sơ thương tình, nhận em vào Cô Nhi Vinh Sơn để em được chăm sóc và được đi học như các bạn khác. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.