NEW 6-VS-3—39.-Y-THÂU

Y Thâu, lớp 8, là con thứ 6 trong gia đình có 9 người con. Bố em hay đau ốm, bệnh tật đeo đẳng. Mẹ em cũng yếu sức, nên cả bố lẫn mẹ đều không thể lao động kiếm tiền. Gia đình đông con quá, nên lúc nào cũng thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu học hành. Các Sơ nhận nuôi giúp cho 1 em là Y Thâu, để em có có hội học tập hầu mai này giúp đỡ cho gia đình. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.