NEW 6-VS-3—38.-Y-DƯA

Em Y Dưa, lớp 7, là con thứ 3 trong gia đình có 7 người con. Mẹ em bị bệnh tâm thần. Gia đình không có nguồn thu nhập, nên gặp nhiều khó khắn, thiếu ăn, thiếu mặc, và không thể lo cho con cái đi học được. Vì thế, các Sơ nhận nuôi em Y Dưa để em có cơ hội học tập và nuôi dưỡng tốt hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.