26.-Y-QUÝT

Em Quýt, lớp 7, mồ côi cha, là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em. Mẹ em hay đau ốm, sức khỏe rất yếu, nên gia đình không có nguồn thu nhập. Các Sơ nhận nuôi em Quýt để đỡ phần nào trách nhiệm cho mẹ em. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.