25.-Y-NAS

Em Nas, lớp 6, là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Bố em bị rối loạn thần kinh, tâm thần, lại hay đau ốm, nên một mình mẹ em không thể làm chăm sóc cho chồng và cho các con được. Gia đình gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ mặt. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.