24.-Y-NAH

Em Nah, lớp 6, mồ côi cha, là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Mẹ em sức khỏe yếu do hay đau bệnh, nên gia đình thật sự thiếu thốn mọi mặt vì không có nguồn thu nhập. Mẹ em không đủ khả năng nuôi cho các con ăn học được. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.