23.-A-SẼ

A Sẽ, lớp 6, mồ côi cha, là con thứ 5 trong gia đình 7 anh chị em. Gia đình đông con như thế nên bà mẹ rất vất vả kiếm sống, không thể nào lo liệu cho các con ăn học được. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.