GẠO HỒNG ÂN (4)

A Nhi Hy (2007), 16 tuổi *** Em bị bệnh ĐAO, thiểu năng, không thể tự lập và đi học được. Sống nương tựa vào sự giúp đỡ của người trong gia đình. Em rất hòa đồng và thân thiện. Mỗi lần có người đến thăm, em hay hát cho họ nghe và mang lại tiếng cười cho mọi người.

Both comments and trackbacks are currently closed.