GẠO HỒNG ÂN (7)

Y Ban (1987), 36 tuổi *** Chồng chị mới qua đời được vài tháng, nên một mình chị nuôi 6 đứa con nhỏ. Nhà quá nghèo, nên tất cả các con đều không được đi học. Cháu nào lớn đủ, có chút sức khỏe thì ngày ngày theo mẹ đi làm mướn kiếm sống.

Both comments and trackbacks are currently closed.