GẠO KONTUM (60)

Bà Klenh (1975), 48 tuổi *** Bà là bệnh nhân phong. Căn bệnh đã làm tàn phế tứ chi của bà. Bà không lập gia đình, và may mắn được người em trai nuôi, cho bà cơm ăn và để bà ở riêng trong 1 phòng nhỏ.

Both comments and trackbacks are currently closed.