NGƯỜI DÂN TỘC NGHÈO KHÓ KIẾM ĐƯỢC VIỆC LÀM…

Khi có những dịp thăm viếng các gia đình nghèo người Dân tộc, chúng ta dễ dàng nhận ra việc họ rất khó kiếm được việc làm thích hợp.  Kontum là một tỉnh miền núi, đường đi quanh co, nhỏ hẹp, rất khó khăn trong việc giao thông.  Điện, nước sạch, viễn thông… cũng còn rất giới hạn.  Vì thế, Kontum không phải là một địa điểm hấp dẫn cho các công ty đến đây mở xí nghiệp.  Vì thế, việc kinh doanh và tìm việc làm cho người dân rất khó khăn.

Không chỉ thế, người dân tộc lại thường bị thiếu trình độ và kỹ năng để tìm được việc làm ổn định.  Không có việc ổn định thì không thể có tiền thu nhập ổn định cho gia đình.  Họ không được đào tạo và học hỏi những kỹ năng mới, nên sẽ thiếu tự tin và khó tìm được việc thích hợp.

Nhiều người thất nghiệp mà công việc lại ít, nên tình trạng cạnh tranh là điều chắc chắn sẽ phải xẩy ra.  Người trẻ học nhanh nên dễ kiếm được việc làm hơn người cỡ tuổi trung niên trở lên.

Dưới đây là một số bệnh nhân phong cùi mà KMF đã và đang hỗ trợ lương thực cho họ từ nhiều năm qua.