GẠO KONTUM (54)

Chị Them (1988), 35 tuổi. Chị là bệnh nhân phong. Chồng chị sức khỏe rất yếu và hay đau ốm. Anh chị có 2 người con nhỏ. Dù bệnh tật, chị vẫn có gắng đi làm việc để kiếm sống. Cuộc sống gia đình thiếu thốn đủ mặt.

Both comments and trackbacks are currently closed.