GẠO KONTUM (55)

Chị Ner (1968), 55 tuổi *** Cả 2 vợ chồng chị và 1 người con đều bị bệnh phong cùi vì lây nhiễm cho nhau. Nương rẫy gia đình rất ít, sức khỏe của 2 anh chị lại yếu, nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phải nhờ cậy người chung quanh giúp thêm vào mà sống qua ngày.

Both comments and trackbacks are currently closed.