64.-Y-Bir

Bà Y Bir, 79 tuổi (1943) * Bà có 2 người con trai, nhưng họ đều bị điên, cứ đi lang thang khắp nơi. Bà đã lớn tuổi, không còn lao động sinh nhai được, nên hoàn toàn phải nhờ cậy vào bà con làng xóm giúp đỡ mà sống qua ngày. Hoàn cảnh thật tội nghiệp!

Both comments and trackbacks are currently closed.