NHỮNG NGƯỜI DÂN GIỎI… NHỊN ĐÓI!

Mỗi lần có dịp thăm viếng những người dân tộc thiểu số, sống trong các buôn làng nghèo, chúng ta luôn bắt gặp những hoàn cảnh rất thương tâm.  Có những người mà cả cuộc đời của họ dường như lúc nào cũng bị mầu đen ảm đạm bao phủ.  Mới sinh ra đã bệnh tật, bại liệt; có người bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống nhờ sự giúp đỡ của bà con láng giềng trong buôn làng.  Mà gia đình nào cũng nghèo, không đủ ăn đủ mặc, thì sẽ giúp cho người khác làm sao đây?  Thế mà họ vẫn lây lất sống.  Đúng như câu nói chua xót của 1 vị truyền giáo ngoại quốc cho vùng Kontum này là: “Người dân ở đây rất giỏi!  Giỏi… nhịn đói!”

Mời quý vị cùng gặp gỡ một số những người mà chi nhánh của KMF tại Hoa Kỳ đang giúp phần nào thực phẩm hằng tháng/hằng quý cho họ dưới đây.