58.-A-Ngim

Em A Ngim, 25 tuổi (1997) * Gia đình em A Ngim rất đông anh chị em. Em bị khuyết tật và bị bệnh xuất huyết não nên không thể lao động kiếm sống. Vì gia đình quá đông, nên chẳng bao giờ đủ của ăn, của mặc. Mẹ em ở nhà chăm sóc con và bà cũng đổ bệnh. Một mình bố đi làm thuê làm mướn nuôi gia đình.

Both comments and trackbacks are currently closed.