57.-Y-Uenh

Bà Y Uenh, 67 tuổi (1955) * Hồi còn trẻ bà lập gia đình, gặp phải ông chồng không bình thường, bị tâm thần, không làm được việc gì, nên gánh nặng mưu sinh hoàn toàn trên vai của bà. Nhà nghèo, không có đất làm nương rẫy, nên phải làm thuê, làm mướn. Sau này, bà bị bệnh thận và bệnh tim, nên cũng không còn sức để làm việc. Đời sống rất cơ cực, cậy nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm.

Both comments and trackbacks are currently closed.