56.-Y-Chach

Bà Y Chach, 85 tuổi (1937) * Bà góa chồng, sống một mình, không nơi nương tựa. Cơm hằng ngày là nhờ dân làng ai thương thì cho một ít để bà ăn. Đã nghèo và già yếu mà vừa qua, bà còn bị gẫy chân trái vì bị xe tông phải. Giờ đây bà ngồi liệt một chỗ, hoàn toàn cậy dựa vào sự giúp đỡ của mọi người dân làng.

Both comments and trackbacks are currently closed.