55.-Y-Bir

Chị Y Bir, 53 tuổi (1969) * Chị Y Bir bị câm điếc bẩm sinh, sống lang thang không nơi nương tựa. Chị không có họ hàng và cũng không có nhà ở, cứ đi chỗ này ở một chút rồi lang thang qua chỗ khác. Đời sống thật tội nghiệp.

Both comments and trackbacks are currently closed.