47.-A-JUT

Ông, A Jut, 71 tuổi (1951) * Năm 13 tuổi ông đã bị bắt đi lính, và đã bị trọng thương, bên tay trái, xương bị gẫy, chỉ còn gân và cơ dính vào nhau. Khi giải ngũ ông lập gia đình với 1 cô gái bị tật gù lưng, và có chung được 1 người con. Hai vợ chồng sống rất nghèo túng, thiếu thốn đủ mặt.

Both comments and trackbacks are currently closed.