59.-A-Thỏa

Em A Thỏa, 21 tuổi (2001) * Em bị dị tật bẩm sinh, đầu phát triển to, còn cơ thể thì không phát triển. Em bị bệnh tâm thần. Bố mẹ em cố gắng làm việc, nhưng vì không có nương rẫy, phải đi làm thuê làm mướn, nhưng cũng rất khó kiếm tiền nuôi gia đình. Gia đình rất nghèo túng, thiếu thốn đủ mặt.

Both comments and trackbacks are currently closed.