60.-Y-Julie

Em Y Julie, 20 tuổi (2002) * Em là con đầu lòng trong gia đình, nhưng mới sinh đã bị cụt hết 2 cánh tay, sát nách. Vì thế, em không làm gì được. Mọi sinh hoạt đều nhờ mẹ giúp đỡ. Tuy vậy, em là người rất có ý chí và yêu thích học tập, nên cũng cố gắng đến trường đi học như các bạn. Em viết bằng ngón chân. Năm nay em học đại học. Trường xa cách nhà 10 cây số. Mỗi ngày em nhờ các bạn chở đến trường.

Both comments and trackbacks are currently closed.