61.-Y-Phinh

Bà Y Phinh, 96 tuổi (1926) * Bà có 8 người con. Họ đều đã lập gia đình và ở riêng. Nhưng họ cũng rất nghèo túng, có người còn thiếu ăn, nên chẳng ai giúp đỡ được gì cho bà. Hiện giờ bà sống một thân một mình với tuổi già sức yếu. Hoàn cảnh vô cùng khốn khổ.

Both comments and trackbacks are currently closed.