GẠO KONTUM (67)

Bà Blenh (1969), 54 tuổi *** Bà bị mù mắt, sống với mẹ già đã 80 tuổi. Hai mẹ con già yếu bệnh tật sống với nhau, không có họ hàng giúp đỡ, nên rất chật vật và túng thiếu.

Both comments and trackbacks are currently closed.