GẠO KONTUM (70)

Chị Luănh (1980), 43 tuổi *** Chị vốn hay đau bệnh từ hồi còn nhỏ. Đến năm 15 tuổi thì bệnh tình ngày một nặng hơn, và phải truyền máu nhiều lần. Bố mẹ chị đều đã già yếu, không thể chăm sóc tốt cho con được.

Both comments and trackbacks are currently closed.