GẠO KONTUM (11)

Em Y Kloi (2004), 19 tuổi. *** Em bị bệnh ĐAO, là 1 trong số 14 người con trong gia đình. Nhà em rất nghèo vì quá đông con. Bố mẹ dù có cố gắng làm thuê kiếm sống cũng không sao lo cho xuể. Em Y Kloi phải hoàn toàn nương tựa vào sự trợ giúp của bố mẹ và các anh chị em trong gia đình.

Both comments and trackbacks are currently closed.