RẤT ĐÔNG CON CÁI !!!

Có lần KMF hỏi chuyện các Sơ dòng Ảnh Phép Lạ tại Kontum rằng tại sao 1 buôn làng “vừa vừa” mà lại có đến 5, 6 trăm em nhỏ thiếu nhi như thế, thì các Sơ cho biết số trẻ con như thế là “bình thường” đấy.  Làng nào cũng đông các em “nhí” như vậy cả.

Quả thế!  Một trong các đặc điểm của các gia đình người Dân tộc là họ rất đông con cái.  Gia đình nào có 4, 5 người con thì là… chuyện nhỏ.  Nếu nói là “nhiều” thì phải trên 8, 9 người con.  Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ còn thấy một số gia đình có đến 12, 14 người con.  Đó mới đúng là… đông!

Người Dân Tộc có truyền thông “đông con” từ lâu.  Có nhiều lý do cho điều này.  Ví dụ như một số tôn giáo của họ, như người H’mông và Dao, quan niệm rằng con cái là dấu hiệu của may mắn, giầu có và được chúc phúc.  Vì thế, người đàn bà son sẻ là dấu hiệu của sự bất hạnh cho gia đình.  Hơn nữa, vì người Dân Tộc thường làm việc trên ruộng rẫy, nên họ cũng cần nhiều người lao động trong gia đình.  Ngay ở các quốc gia văn minh khác, những vùng miền chuyên về nông thôn thì việc “đông con” cũng là chuyện thường tình và cần thiết để đảm bảo rằng có đủ người lao động trên nương đồng.

Ngoài ra, địa lý cũng là yếu tố quan trọng, nhất là những vùng núi cao, điều kiện kinh tế khó khăn, ít phát triển hơn đồng bằng thì người Dân Tộc ở đây có xu hướng sinh nhiều con hơn để giữ gìn dòng giống và phát triển cộng đồng.

Đông!  Vui!  … Hao!

Mời quý vị cùng gặp gỡ một số người nghèo mà chúng ta đã trợ giúp phần nào lương thực cho họ trong nhiều năm qua.