GẠO KONTUM (15)

Ông A – Wư (1966), 57 tuổi *** Ông bị bệnh câm điếc, sống độc thân, không họ hàng thân thích, nên ông sống nhờ vào sự giúp đỡ của người trong buôn làng, nên cũng có lúc no, lúc đói.

Both comments and trackbacks are currently closed.