GẠO KONTUM (17)

A Phi (1983), 40 tuổi *** Anh bị sơ gan, giai đoạn cuối. Anh có vợ và 6 người con. Cơn bệnh hành hạ đau đớn, nên anh phải vào nhà thương liên tục. Gia đình vốn nghèo, lại càng nghèo hơn. Tất cả những gì trong nhà mà bán được thì đều đã bán sạch để lấy tiền chạy chữa cho anh, mà căn bệnh vẫn không bớt, lại càng ngày càng thêm nặng. Bệnh viện đã từ chối không chữa thêm cho anh nữa, nên anh sống thoi thóp ở nhà, chờ ngày qua đời thôi. Con cái túng thiếu mọi mặt, có người phải bỏ học, dù mới học cấp 2, để đi kiếm tiền phụ giúp với gia đình. Vợ con đều bữa no, bữa đói.

Both comments and trackbacks are currently closed.