GẠO KONTUM (13)

Y Phing (1992), 31 tuổi. *** Em bị bệnh tâm thần. Nhà có 4 anh chị em. Mồ côi cha, nên mẹ em là người duy nhất em có thể cậy dựa để chăm sóc, lo lắng cho em.

Both comments and trackbacks are currently closed.