02—DE-TUL—5.-E-Khuyết

Em Khuyết, 13 tuổi, là con thứ 4 trong gia đình có 7 anh chị em. Gia đình rất nghèo và thiếu thốn mọi sự. Nhà em ở xa trường 15 km (Dê Sơmei), nên bố mẹ không có phương tiện cho các con đi học. Bố em hay đau yếu nên một mình mẹ phải lo lắng, gánh vác mọi công việc trong gia đình. Em rất muốn được đi học như các bạn bè khác, nhưng nhà nghèo quá. Bố mẹ em xin cho em được vào nhà Nội trú để em có nơi ở ổn định mà học tập và khôn lớn trong sự chăm sóc của các Sơ. (Nhà Nội Trú Đê Tul)

Both comments and trackbacks are currently closed.