04—KBB—6–Y-Doai

Y Doai, lớp 7. Em là áp út trong gia đình có 8 anh chị em. Bố mẹ làm nông, nhưng không có nương rẫy, nên phải làm thuê mướn. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn và không đủ điều kiện lo cho con cái học tập. Bố mẹ em xin cho con vào ở nội trú với các Sơ. (Nhà Nội Trú Kon Bơ Băn)

Both comments and trackbacks are currently closed.