05—VS-3—09.-Y-NHAI

Em Y Nhai, lớp 4, mồ côi cha, là con thứ 5 trong gia đình 6 người con. Mẹ em hay đau ốm, bệnh tật, nên các con cũng rất thiếu thốn đủ mặt. Việc đi học là một chuyện quá tầm tay của gia đình. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.