05—VS-3—10.-Y-BÍCH

Em Y Bích, lớp 4, là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Gia đình nghèo, không có nguồn thu nhập kinh tế ổn định, nên các cháu rất thiếu ăn, thiếu mặc. Em Y Bích được các Sơ nhận nuôi để trợ giúp cho gia đình. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.