05—VS-3—12.-T.YẾN-SANA

Em SaNa, lớp 4, mồ côi mẹ, là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Bố em già yếu và hay đau ốm bệnh tật, nên không có đủ khả năng chăm lo cho các con ăn học. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.