05—VS-3—13.-Y-HỒNG

Em Y Hồng, lớp 2, mồ côi mẹ, là con út trong gia đình có 3 chị em. Bố em đau ốm liên miên, không còn sức để chăm lo cho các con. Nếu ở nhà, chắc chắn là Y Hồng sẽ phải bỏ học. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.