07-VS-5—17–Y-Mi-Mi

Em Y Mi Mi, lớp 2 Em là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Các em mồ côi cha. Mẹ phải đi làm trong rẫy ở xa, và có những ngày/đêm phải ở lại trên Rẫy luôn, nên không có ai chăm sóc em. Vì vậy, mẹ xin gửi em vào Cô Nhi Viện của các Sơ để có các Sơ chăm sóc cho em. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.