07-VS-5—19–Y-Quyết

Em Y Quyết là con áp út trong gia đình có 5 người con. Ba em mất sớm, một mình mẹ làm nông để kiếm sốn gcho cả nhà. Tiền ăn cũng không đủ, nên việc cho con đi học là chuyện rất khó. Mẹ em xin gởi em vào viện Mồ Côi để các Sơ chăm sóc và nuôi dùm. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.