07-VS-5-24–A-Nôn

Em A Nôn, lớp 4. Em là con cả trong gia đình. Sau em còn có 3 người em nhỏ khác. Bố mất sớm, mẹ lập gia đình mới, nhưng cũng rất nghèo, không đủ tiền ăn, nên mẹ xin các Sơ cho em vào viện Cô Nhi để em có điều kiện được đi học như bao bạn khác. Hy vọng tương lai em sẽ tốt đẹp hơn. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.