NEW – 1-NT-PLEI-PO-DU—16.-Y-THẮM

Y Thắm, lớp 10, viết: Gia đình con rất túng thiếu, lại đông anh chị em. Bố mẹ con không có việc làm nên không đủ tiền mua gạo. Tuy khó khăn, bố mẹ vẫn hy sinh cho con đi học, còn mua cho con chiếc xe đạp. Nhưng từ nhà đến trường vẫn còn xa quá, khoảng 20 km. Thấy con vất vả đạp xe đến trường mỗi ngày, bố mẹ con đã xin cho con ở nội trú với các sơ. Khi ở đây, con có điều kiện để đi học tốt hơn, không phải lo lắng việc ăn uống hay không có tiền để đóng học phí. Cám ơn các sơ đã yêu thương, tạo điều kiện cho con được đi học tốt hơn. Con cũng xin cám ơn quý ân nhân đã giúp đỡ con, xin tiếp tục yêu thương chúng con ở đây. Con xin cám ơn. (Nhà Nội Trú nữ – Sa Thầy)

Both comments and trackbacks are currently closed.