NEW 2—NT-DE-TUL—16.-Em-Theo

Em Theo, 15 tuổi, là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Làng em ở cách xa trường 15 km, mà em không có xe đạp để đi học, nên có nguy cơ phải nghỉ học. Bố mẹ em đều đã lớn tuổi. Riêng bố em lại hay đau yếu, nên không làm việc được. Mẹ em và 2 người chị gái phải đi làm thuê để kiếm sống nuôi cả nhà. Em Theo được các Sơ nhận vào nhà Nội Trú. (Nhà Nội Trú Đê Tul)

Both comments and trackbacks are currently closed.