NEW 4-NT-KBB—18–Y-Tim

Y Tim, lớp 7. Gia đình rất nghèo, gồm 7 chị em, không có nương rẫy, nên bố mẹ phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Nhiều hôm ngay cả cơm ăn cũng không có, nên việc lo học tập cho con cái là chuyện ngoài sức của gia đình. Vì thế, bố mẹ xin cho em vào nhà Nội Trú ở với các Yă. (Nhà Nội Trú Kon Bơ Băn)

Both comments and trackbacks are currently closed.