NEW 6-VS-3—37.-TOK

Em Tok, lớp 7, là con cả trong gia đình có 5 người con. Bố em mất sớm. Mẹ em làm nông để nuôi các con, nhưng rất vất vả vì bà hay đau ốm. Vì không đủ khả năng lo cho con cái đi học, nên bà xin các Sơ nhận nuôi giúp em Tok, để em có cơ hội tiếp tục học tập. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 3)

Both comments and trackbacks are currently closed.