07 Đăk Wok – 16.-A-THUYỀNG

A Thuyềng, lớp 4, 10 tuổi. * Em là con thứ 7 trong gia đình 11 người con. Gia đình quá đông con như thế nên cuộc sống của mọi người đều rất thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu dinh dưỡng. Mặc dù còn nhỏ, nhưng em đã tự đi làm thuê làm mướn để kiếm vài đồng mua sách vở, và thỉnh thoảng phải nghỉ ít ngày học để kiếm tiền. Từ khi được nhận vào ở Nội Trú với các Sơ, em rất siêng học, siêng làm. Rất đáng quý! (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.