07 Đăk Wok – 17.-A-ZIN

A Zin, lớp 9, 14 tuổi. * Em có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ em đều đã già yếu, không thể kiếm sống mà nợ nần chồng chất. Bố mẹ dù muốn cho các con đi học, nhưng không sao lo suể cho các nhu cầu cơm áo gạo tiền hằng ngày, nên bố mẹ xin các Sơ cho em vào ở nhà nội trú với các Sơ. Em rất chăm chỉ và ngoan hiền. (Nhà Nội Trú Đăk Wơk)

Both comments and trackbacks are currently closed.